คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจคนโคราชด้วยงานศิลปะ ภายใต้ชื่องาน ศิลปินร่วมสมัยส่งใจสู่โคราชเมืองศิลปะ”

วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เครือข่ายศิลปินโคราช ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ รวมพลังการจัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจคนโคราชด้วยงานศิลปะ ภายใต้ชื่องาน “ศิลปินร่วมสมัยส่งใจสู่โคราชเมืองศิลปะ “โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้ นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับเครือข่ายศิลปิน กลุ่มครูศิลปะ กลุ่มเดิ่นยิ้ม บ้านเสมาลัย ศิลปินด่านเกวียน กลุ่ม K – Battle กลุ่ม Normal Art กลุ่มโคราชสตรีทอาร์ตซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย กิจกรรม Graffiti ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ และการแสดงผลงานทางศิลปะ กิจกรรม workshop ระบายสี พิมพ์ภาพ ตัดปะทางศิลปะ และการแสดงดนตรี ณ เรือนโคราชเฉลิมวัฒนา และบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อฟื้นฟูจิตใจคนโคราชด้วยงานศิลปะ
๒. เพื่อเพิ่มพื้นที่และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนเข้าถึงงานศิลปะในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองศิลปะ
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๕๐๐ คน

ทั้งนี้ งานดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้มอบหมายให้นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
๑. เยี่ยมชม GRAFFITI ของกลุ่มศิลปิน Street Art ณ ห้างสรรพสินค้า Terminal 21
๒. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ณ เรือนโคราชเฉลิมวัฒนา เวลา ๑๗.๐๐ น
๓. ร่วมพิธีเปิด KORAT ART CARE “ร่วมกันกอดโคราช ร่วมกันสร้างสีสันแห่งความสุข เราจะก้าว … ไปพร้อมกัน” ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เวลา ๑๙.๐๐ น.
๔. ร่วมหารือกับกลุ่มเครือข่ายศิลปินในจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ “ศิลปินร่วมสมัยส่งใจสู่โคราชเมืองศิลปะ” ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 – 21 มีนาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้า Terminal 21

แชร์