คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ