คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “เรียนรู้ดูหอศิลป์” สุดคึกคักและอบอุ่นด้วยบรรยากาศของครัวหัวใจศิลป์

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “เรียนรู้ดูหอศิลป์” ซึ่งเนรมิตหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินให้เป็นดินแดนแห่งของขวัญและเกมการละเล่นลับสมองประลองปัญญา สร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมพื้นฐานความรู้ด้านศิลปะ โดยมีนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ พร้อมคณะทำงานร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมและให้การต้อนรับแก่เยาวชนและครอบครัวหัวใจศิลป์ พร้อมด้วยนักเรียนจากโรงเรียนวัดราชนัดดา ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 ฐาน ได้แก่ฐานที่ 1 การสาธิตและสอนศิลปะผ่านเกม “ท่องไปกับเกมกระดาน” ณ ห้องนิทรรศการ 1 (พื้นที่ A) ชั้น 1 โดยนางสาวสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์
ฐานที่ 2 การสาธิตและสอนทำหนังสือสามมิติสำหรับเด็ก “สร้างนิทานพอปอัป”ณ ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 2 โดยนางสาวณัฐรดา กิตติคุณเดชา
ฐานที่ 3การแสดงการเล่านิทานและทำอาหาร “Happy Cooking Club” ณ ห้อง U Gallery ชั้น 2 โดยนางสาวสิรินยา บูรณรัชดา
ฐานที่ 4 การแสดงศิลปะเรืองแสง และเงา “ตะลุยห้องลับผจญภัย” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 โดยนางสาวเจลดา ภูพนานุสรณ์
ฐานที่ 5 นิทรรศการหุ่นอาเซียน ความสัมพันธ์แห่งวิถีวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 พร้อมด้วยกิจกรรมถ่ายภาพที่ระลึก ณ จุดบริการPhoto booth ชั้น 1

แชร์