กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ Sticker Line

วันที่ ๑๔ และ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ Sticker Line ภายใต้โครงการผลิตสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย ณ อาคารพร้อมพันธ์ ๓ ลาดพร้าวซอย ๓ การจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับวิธีทำและขั้นตอนการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ จากคุณนฤชา ดิฐเบญจกุล เจ้าของผลงานออกแบบ Line Sticker สุดฮิต  “อย่าซื้อนะ ผมทำไว้ใช้เอง” และช่วงบ่ายเป็นการ Workshop การออกแบบคาแรกเตอร์เบื้องต้น จากคุณอนุชา เที่ยงรอด เจ้าของผลงานออกแบบ Line Sticker “Joll : The office cat”

แชร์