คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมออกแบบกราฟิกในพื้นที่สาธารณะหรือสาธารณศิลป์ (Public Art) รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ณ ชุมชนเลียบคลองกระแชง ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกิจกรรมออกแบบกราฟิกในพื้นที่สาธารณะหรือสาธารณศิลป์ (Public Art) รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ณ ชุมชนเลียบคลองกระแชง ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี รศ.อาวิน อินทรังษี อาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา และ ผศ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลย์ศิริ (กลุ่มเซียมไล้) พาเยี่ยมชมผลงานที่ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมในชุมชน ตามแนวคิด “แวดล้อมคือตัวตน” มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พื้นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นถิ่น ทั้งยังสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมและความภาคภูมิใจของคนในชุมชน ส่งผลในเชิงเศรษฐกิจได้ต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ