กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “ศิลปินกับการสร้างสรรค์ งานศิลปะ งานศิลปะนานาชาติ Thailand Birnnale” ณ โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ จังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มศิลปินจากจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “ศิลปินกับการสร้างสรรค์ งานศิลปะ งานศิลปะนานาชาติ Thailand Birnnale” ณ โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนจากThailand Biennale Korat 2021 สู่การจัดงาน Thailand Biennale เชียงราย ในปี 2023 ซึ่งวิทยากรประกอบด้วย อาจารย์สิริชัย สิริบูล ผศ.ชยารัฐ จุลสุคนธ์ เป็นผู้แทนจาก Thailand Biennale Korat และคุณสุวิทย์ ใจป้อม นายกขัวศิลปะ คุณจงจิตร มูลมาตย์ เป็นผู้แทนจากThailand Biennale Chiangrai ในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร อาจารย์ธงชัย รักปทุม อาจารย์สมศักดิ์ รัตนจันทร์ ท่านศิริพรรณ ทองเจิม คณะกรรมการอำนวยการ Thailand Biennale Korat เข้าร่วมรับฟังด้วย

แชร์