กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “บริบทของตลาดหนังสือวรรณกรรมเปลี่ยนไป ทำอย่างไร? นักเขียนจะอยู่ได้” ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.
นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “บริบทของตลาดหนังสือวรรณกรรมเปลี่ยนไป ทำอย่างไร? นักเขียนจะอยู่ได้” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับบริบทตลาดหนังสือวรรณกรรมในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในลตลาดหนังสือวรรณกรรม และทิศทางการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางภาวะวิกฤติ ซึ่ง จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ทั้งนี้ ในการเสวนาดังกล่าวได้กล่าวถึงการขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน และผู้ที่สนใจในการขอรับการส่งเสริมเป็นจำนวนมาก

แชร์