คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมเสวนาเผยแพร่ความรู้เนื่องจากนิทรรศการ “วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน” ณ ห้องปฏิบัติการ ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา 14.00 น.นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเผยแพร่ความรู้เนื่องจากนิทรรศการ “วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน” ณ ห้องปฏิบัติการ ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาเผยแพร่ความรู้ “ว่าด้วยงานปักเครื่องโขน และงานประณีตศิลป์แห่งโขน” พร้อมด้วย อาจารย์ชนก ช่างเรียน ผู้เชี่ยวชาญงานประณีตศิลป์แห่งโขน ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดร.รัฐศาสตร์ จั่นเจริญ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ นักศึกษาและประชาชนชนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาฯในครั้งนี้ทั้งนี้ นิทรรศการ “วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน” มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลก จะเปิดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปะอันงดงามประณีตวิจิตรบรรจง และทรงคุณค่าได้จนถึงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕ (เป็นวันสุดท้าย) ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุขา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำชมนิทรรศการในวันดังกล่าว ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

แชร์