คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ และการประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ และการประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดหนองคาย ได้ลงพื้นที่เพื่อทดลองปฏิบัติจริงที่วัดพระธาตุบังพวน และตลาดท่าเสด็จ โดยมีโจทย์ให้สร้างเรื่องราวผ่านชุดภาพถ่ายจำนวน ๔-๕ ภาพ และนำเสนอโดยการเล่าเรื่องพร้อมฉายภาพให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ฟัง และรับคำวิพากษ์ของวิทยากร พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลงานต่อไป โดยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการสนับสนุนให้ใช้เลนส์ SIGMA กว่า ๒๐ ตัว ซึ่งมีมูลค่ากว่าล้านบาท จาก บริษัท ชีร์โร่ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

แชร์