คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรม “พาน้องท่องงานศิลป์” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย

เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรม “พาน้องท่องงานศิลป์” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ผ่อนคลายความเครียด ผ่านมิติงานศิลปะร่วมสมัย อันเป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้ได้ในการดำเนินชีวิต โดยมีนางจินตนา วงศ์แก้ว หัวหน้าสถานแรกรับบ้านปรานี พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่สถานแรกรับบ้านปรานีให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

แชร์