กิจกรรม “พาน้องท่องานศิลป์”

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรม”พาน้องท่องงานศิลป์” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ภาพกิจกรรมอื่นๆ