คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรม “พาน้อง ท่องงานศิลป์” ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมปันโอกาส “พาน้อง ท่องงานศิลป์” ได้ขยายกลุ่มเป้าหมาย ไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยในวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ผ่านมิติงานศิลปะร่วมสมัย ประกอบด้วยการปักกระเป๋าใส่เหรียญ การวาดพวงกุญแจลายรดน้ำ การวาดลวดลายบนแก้ว และการสร้างลวดลายบนกระเป๋าผ้าดิบ เพื่อให้เด็กเยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ ใช้จินตนาการอย่างอิสระ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายประชารัฐ “การสร้างโอกาส” จัดขึ้น ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม อ. นครชัยศรี

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ