กิจกรรม OCAC : THAIRAP COMPETITION BIG UP UNDERGROUND ในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพครั้งที่ 2 ณ สยาม

นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ กิจกรรม OCAC : THAIRAP COMPETITION BIG UP UNDERGROUND ในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพครั้งที่ 2 ณ สยาม วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ