ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพราะ (TOR) การจ้างเตรียมการ และพิธีเปิดงาน และการบริหารจัดการในโครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่  

28/09/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ