คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ขอบเขตและรายละเอียดการจ้าง (Terms of Reference : TOR การจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยและกิจกรรมส้่รางสรรค์งานเขียนไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่  

27/10/64

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ