ขอเชิญชม เทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัย ๑๐ ศิลปินศิลปาธร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่  

25/07/60

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชม เทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัย ๑๐ ศิลปินศิลปาธร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๒๙

สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕

………………………………..

กรุณาโทรสำรองที่นั่ง

(โปรดแต่งกายสุภาพในการเข้ารับชม)

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ