คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงร่วมสมัย นำความเป็นไทยสู่สากล

วันที่  

14/09/60

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงร่วมสมัย นำความเป็นไทยสู่สากล ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ โดยแบ่งออกเป็น ๓กิจกรรม คือ

          กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมสร้างสรรค์ละครเวที “ผี” ต่างมิติ การฝึกเครื่องมือเพื่อการทำ devising theatre ในtheme ผี และทดลองจับกลุ่มสร้างงาน ภายใต้ข้อมูล ที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องผีในแง่มุมของวิญญาณแต่เป็นผีในหลากมิติ เช่น สิ่งที่มาหลอกหลอนเรา ความโกรธ ความกลัว ภาวะเศรษฐกิจ สังคมการเมือง เป็นต้น

          กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม “Thai – Hop International Dance” การฝึกฝนการใช้ร่างกายในสไตล์ Hip – Hop แต่มีกลิ่นอายของความเป็นไทย เพื่อสื่อสารวัฒนธรรมผ่านภาษากาย และแสดงออกในแบบฉบับของคนรุ่นใหม่

        กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “Performing Arts as an economic driver” การรวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ศิลปะการแสดงกลายเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเทศกาลในระดับชาติและระดับนานาชาติ หรือบทบาทของการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการรวมตัวกันของเครือข่ายด้านศิลปะการแสดง เพื่อสร้างสรรค์วงการศิลปะการแสดงของไทยให้เติบโตและมีทิศทางในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

สามารถสมัครกิจกรรมดี ๆ ดังกล่าวได้ที่ช่องทาง google form  https://docs.google.com/forms/d/1TE-YPWjHw-8Lt0dFLoHZtCJh53hx7JvBXmm5WNTUE6g

***หมายเหตุ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมในบางกิจกรรม ด้วยสถานที่และลักษณะของกิจกรรม

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ