Facebook Logo

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำ

วันที่  

01/07/60

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำ ในวันที่ ๘-๙,๑๕-๑๖,๒๒-๒๓,๒๙–๓๐ กรกฎาคม เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ รับจำนวนจำกัดวันละ ๓๐ คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (เตรียมอุปกรณ์มาเอง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐-๒๔๒๒-๘๘๔๑ และ ๐-๒๔๒๒-๘๘๓๗

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ