คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ขอเชิญผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เข้าร่วมประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา…ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑

วันที่  

11/01/61

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เข้าร่วมประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา…ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท  คือ เรียงความ เรื่องสั้น และ กวีนิพนธ์  ชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลได้ที่ www.ocac.go.th หรือ Facebook สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย https://goo.gl/ysafAk โทร ๐-๒๒๐๙-๓๗๕๒-๓ หมดเขตส่งผลงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ใบสมัคร

https://www.ocac.go.th/wp-content/uploads/2022/03/news_9235.pdf

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ