คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๐

วันที่  

30/06/60

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดและพุทธศาสนสถานใกล้บ้าน ด้วยการหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ทำบุญตักบาตร นุ่งชุดขาว ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา และร่วมประดับธงธรรมจักร บริเวณรอบชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน หรือตามความเหมาะสม เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทยให้มั่นคง ยั่งยืนสืบไป

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ