คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา “มายาคติ กับ การเขียนงานวรรณกรรม”

วันที่  

16/02/60

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)
ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “มายาคติ กับ การเขียนงานวรรณกรรม” โดย
● วีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๕๘ เจ้าของผลงาน “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” และ  
● พัลลภ สามสี บรรณาธิการ

วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงทะเบียนเวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
*การเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๖๐

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ