คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง “ภัณฑารักษ์กับการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย”

วันที่  

31/07/60

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ
องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง “ภัณฑารักษ์กับการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย” 
โดยภัณฑารักษ์ชื่อดัง จากประเทศเกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
โทร ๐-๒๔๒๒-๘๘๒๔

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ