คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ข้อมูลสาระสำคัญการจ้างจัดกิจกรรมการคัดเลือกนักออกแบบและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบกราฟิกเพื่อชุมชนในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

08/01/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ