Facebook Logo

ข้อมูลสาระสำคัญการเสนอราคาการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

23/06/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ