คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ข้อมูลสาระสำคัญการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

25/07/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ