ข้อมูลสาระสำคัญการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

29/08/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ