ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

18/10/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ