Facebook Logo

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้เป็นพาหระสำหรับเดินทางไปราชการ ตั้งเเต่วันที่ 21 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2567

วันที่  

09/05/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ