คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป. 13) สถาบันพระปกเกล้า และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เยี่ยมชมงานไทยแลนด์ เบียนนาเล่ 2023 จ.เชียงราย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM)

11 มกราคม 2567 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้ นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ นางสาวมนุพร เหลืองอร่าม ภัณฑารักษ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้แก่คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา โดยมีพลเอก ดร. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานกรรมาธิการฯ เป็นหัวหน้าคณะ คณะสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 13 (ปนป.13) นำโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นหัวหน้าคณะ และคณะนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เยี่ยมชมงาน โดยมีนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และ รศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมให้การต้อนรับด้วย

แชร์