คณะผู้บริหาร สศร. ร่วมชมการแสดง“เดอะ ผีเสื้อสมุทร” งานสร้างสรรค์ต่อยอดศิลปะร่วมสมัย 3 สาขา ศิลปะการแสดง ดนตรีและการออกแบบฯ

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมชมการแสดง “เดอะ ผีเสื้อสมุทร” บทละครตีความใหม่จากบทเพลง The Musical Prophet Concerto โดยอาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี 2566 และอาจารย์ศิวนัส บุญศรีพรชัย นำแสดงโดยวรรณศักดิ์ ศิริหล้า ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2563 ทีมผู้กำกับบทโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรา โต๊ะบุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ และอาจารย์ภูษิต รัตนภานพ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีตคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยคณะนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมในงาน ณ โรงละครทรงพล (D.D. Auditorium) ชั้น 5 อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

การแสดง “เดอะ ผีเสื้อสมุทร” เป็นการต่อยอดจากโครงการดนตรีสร้างสรรค์วรรณกรรมไทย“เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก อิน คอนเสิร์ต”ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในปี 2564 โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคณะดุริยางคศาสตร์ มัณฑนศิลป์ และอักษรศาสตร์ โดยนำวรรณกรรมของสุนทรภู่มาสร้างสรรค์การแสดง ผสมผสานดนตรีร่วมสมัย ดนตรีคลาสสิกและแจ๊สแร็ป เข้ากับการดีไซน์ฉากละครด้วยวัสดุเหลือใช้ จากผ้ายีนส์ ซึ่งเป็นไอเดียการสร้างสรรค์และผสมผสานงานศิลปะร่วมสมัยได้อย่างน่าชื่นชม

แชร์