คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ครบรอบ 35 ปี สเปเชียลโอลิมปิคไทย จัดประมูลภาพวาดการกุศล เพื่อส่งเสริมโครงการการกีฬา โอลิมปิกไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศ

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม อาจารย์จินตนา เปี่ยมศิริ สมาชิกกลุ่มจิตรกรไทย อาจารย์ทวี ตั้งมงคลวณิช กรรมการสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย เครือข่ายกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมการประมูลภาพวาดในนิทรรศการศิลปะการกุศล เพื่อสเปเชียลโอลิมปิคไทย โดยจิตรกรฮ่องกง โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ประธานสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นประธานจัดงานนิทรรศการศิลปะการกุศลฯ ในโอกาสครบรอบ 35 ปี สเปเชียลโอลิมปิคไทย ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

แชร์