คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งานฌาปนกิจศพนายธรรมนูญ นิรันดร ณ เมรุ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พร้อมด้วยนายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ข้าราชการ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพนายธรรมนูญ นิรันดร โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ เมรุ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

แชร์