คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งานถนน ประติมากรรม : จากพื้นถิ่นสู่สากล Thailand biennale, Krabi 2018

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ ร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางการจัดงานถนน ประติมากรรม : จากพื้นถิ่นสู่สากล Thailand biennale, Krabi 2018 ตั้งแต่สนามบินกระบี่ ชุมชนบ้านเกาะกลาง หาดนพรัตน์ธารา และโฮมสเตย์บ้านนาตีน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แชร์