งานประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล”

วันที่ 13 เมษายน 66 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” โอกาสนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น เนปาล สาธารณรัฐเกาหลี ตีมอเลสเต ศรีลังกา จีน อินเดีย แม็กซิโก ลาว และอินโดนิเซีย

ผู้บริหาร วธ. และเครือข่ายวัฒนธรรม ร่วมงาน ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะทูตานุทูต ได้ร่วมสรงน้ำและสักการะพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัน ได้แก่ สรงน้ำหลวงพ่อพระเสริม (องค์จำลอง) ณ ด้านหน้าพระอุโบสถ เข้าสักการะหลวงพ่อพระสายน์ ณ พระอุโบสถ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เข้าสักการะหลวงพ่อพระเสริมและหลวงพ่อพระแสน ณ พระวิหาร และได้ร่วมกันก่อเจดีย์ทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร คณะทูตานุทูตและผู้บริหารวธ. บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

แชร์