คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งานสืบสานงานบุญวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์ และ “วิถีชุมชน คนรักษ์ช้าง สร้างชื่อไทย” พร้อมส่งมอบผลงาน “บ้านคน บ้านช้าง” ให้จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานสืบสานงานบุญวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์ และ “วิถีชุมชน คนรักษ์ช้าง สร้างชื่อไทย” พร้อมส่งมอบผลงาน “บ้านคน บ้านช้าง” ให้จังหวัดสุรินทร์ เพื่อยกย่องช้าง ที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาตั้งแต่อดีต และเพื่อให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญ ต่อการให้ความช่วยเหลือ อนุรักษ์ช้างมากขึ้น โดยมี พระครูสมุห์หาญ ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียง นายนราธร ศรประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชนจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ผลงานบ้านคน-บ้านช้าง ออกแบบโดยผศ.บุญเสริม เปรมธาดา ซึ่งเป็นผลงานตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติเวนีสเบียนนาเล่ครั้งที่ ๑๗ นอกจากการติดตั้งที่จังหวัดสุรินทร์ สถานที่ต้นกำเนิดของแนวคิดในการออกแบบแล้ว บ้านคน-บ้านช้างรูปแบบเดียวกันนี้ จะถูกสร้างขึ้นที่เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี โดยช่างฝีมือชาวอิตาลี ระหว่าง 22 พฤษภาคม – 21 พฤศจิกายน 2564 อีกด้วย

แชร์