งานเปิดตัวหนังสือ Thai Textile Trend Book Spring/Summer 2022 และ การเสวนาวิชาการ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ประจำปี 2563”

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานงานเปิดตัวหนังสือ Thai Textile Trend Book Spring/Summer 2022 และ การเสวนาวิชาการ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ประจำปี 2563” โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิทย์ ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการ ผู้ประกอบการด้านผ้าไทย ประชาชน นิสิตนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ ณ Iconsiam Art and Cultural Space ชั้น8 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

แชร์