คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งานเสวนาเล่าเรื่อง “ศาสตร์และศิลป์ในศิลปะการแสดงของคุณสุวรรณดี จักราวรวุธ” ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2560

วันพุธที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายราเมศ ลิ่มสกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมทัศนศิลป์และเชิดชูเกียรติศิลปิน ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และมอบของที่ระลึก ในงานเสวนาเล่าเรื่อง “ศาสตร์และศิลป์ในศิลปะการแสดงของคุณสุวรรณดี จักราวรวุธ” ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC)

แชร์