งานเสวนาเล่าเรื่อง “แรงบันดาลใจในงานเขียนโดยคุณปราบดา หยุ่น ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560”

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวนาถนิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบของที่ระลึก ในงานเสวนาเล่าเรื่อง “แรงบันดาลใจในงานเขียนโดยคุณปราบดา หยุ่น ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC)

แชร์