งานเสวนาเล่าเรื่อง “Art of 31st Century กับ คามิน เลิศชัยประเสริฐ” ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายราเมศ ลิ่มสกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมทัศนศิลป์และเชิดชูเกียรติศิลปิน ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และมอบของที่ระลึก ในงานเสวนาเล่าเรื่อง “Art of 31st Century กับ คามิน เลิศชัยประเสริฐ” ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC)

แชร์