คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งานเสวนา นานาทรรศนะแห่งการวิจารณ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที่  

12/05/60

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา
ในโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๖๐
หัวข้อ “นานาทรรศนะแห่งการวิจารณ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย”
โดย อรรถ บุนนาค ,อนุสรณ์ ติปยานนท์ ,ปนุ สมบัติยานุชิต และนิโรธ รื่นเจริญ
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
สอบถามได้ที่ โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๒๘-๙, ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๒๓

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ