คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งานแถลงข่าวการจัดงาน “๑๔๖ ปี กระบี่เมืองศิลปะ ” ภายใต้โครงการเมืองศิลปะจังหวัดกระบี่

วันที่ ๒๖ เมษายน 2561

เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
ณ ลานประติมากรรมไม้มะหาด อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “๑๔๖ ปี กระบี่เมืองศิลปะ ” ภายใต้โครงการเมืองศิลปะจังหวัดกระบี่ โดย

ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย
นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นายชัยณรงค์ โภชาธาร ศิลปินจังหวัดกระบี่
นายสุเทพ จันทระ ศิลปินร่วมสมัย จังหวัดกระบี่

มีกำหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กำหนดพื้นที่จัดงานคือ ถนนอุตรกิจ ตั้งแต่ลานปูดำไปจนถึงลานประติมากรรมไม้มะหาด และตำบลคลองประสงค์
ในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ
Street Art
#การสาธิตและจำหน่ายสินค้าด้านศิลปะ
#แฟนตาซีสมัยใหม่ ศิลปะการสื่อสาร ศิลปะการจัดวาง และการวาดภาพสามมิติบ นถนน
#การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของกระบี่และศิลปินอันดามัน
#การอบรมสร้างความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ เวทีใหญ่ ตลอดการจัดงาน

โดยวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ตรงกับวันครบรอบการก่อตั้งจังหวัดกระบี่ ครบ ๑๔๖ ปี ซึ่งจะมีพิธีเปิดงาน “๑๔๖ ปี กระบี่เมืองศิลปะ” อย่างเป็นทางการ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ