คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งานแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา 13.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินถนนราชดำเนินกลาง

โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินฯ คณะกรรมการคัดสรรฯ เข้าร่วมงาน สำหรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบรางวัล “ศิลปาธร” ให้แก่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น จำนวน ๗ สาขา ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ได้แก นายอริญชย์ รุ่งแจ้ง , สาขาสถาปัตยกรรมได้แก่ นายฉัตรพงษ์ชื่นฤดีมล , สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายอุเทน มหามิตร , สาขาดนตรี ได้แก่นายไกวัล กุลวัฒโนทัย สาขาศิลปะการแสดงได้แก่ นายวรรณศักดิ์ ศิริหล้า , สาขาศิลปะการออกแบบได้แก่ นายสุรชัย พุฒิกุลางกูรและสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่ นางสาวอโนชา สุวิชากรพงศ์

แชร์