งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Krabi Art Olympics 2018  

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Krabi Art Olympics 2018 ในวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น ๑ โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Krabi Art Olympics 2018 จะเปิดรับใบสมัครจากศิลปินทั่วโลกเข้าร่วมโครงการฯ และเปิดประกวดออกแบบอัตลักษณ์โครงการ (Visual Identity) ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

แชร์