คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งานโครงการสืบสานผ้าไทยร่วมสมัยอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการลงพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทน วธจ.เพื่อประสานงานโครงการสืบสานผ้าไทยร่วมสมัยอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในงานได้มีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและตัดเย็บผ้าไทยร่วมสมัย ณ บ้านเจ.อำนาจเจริญนินกุง ต.หนองสามสี อ.เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

แชร์