คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งาน Exclusive Afternoon เลี้ยงขอบคุณคอนเสิร์ตทัวร์ “Court to Common จากเวียงวังสู่ชาวบ้านร้านถิ่น”

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 25626 เวลา 13.00 น.
ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย , นายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เข้าร่วมงาน Exclusive Afternoon เลี้ยงขอบคุณคอนเสิร์ตทัวร์ “Court to Common จากเวียงวังสู่ชาวบ้านร้านถิ่น” โดยคุณณัฐ ยนตรรักษ์ และคณะ ณ ศาลาสุทธิสิริโสภา โดยโครงการ Court to Common จากเวียงวัง สู่ชาวบ้านร้านถิ่น เป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในงานมีการแสดงบทเพลง “บุตรน้อยหลงหาย” พร้อมการรายงานผลการแสดงคอนเสิร์ตทัวร์ “Court to Common และถ่ายรูปรวมกับผู้สนับสนุนทัวร์ จากตัวแทนแต่ละองค์กร อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย , บริษัทการบินไทย(มหาชน) จำกัด, บมจ.ไทยวาโก้, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม ,B.GRIMM, Think Poland, คริสตจักรไมตรีจิต , มหาวิทยาลัยพายัพ ณ ห้องดวงเดือน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ