คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ฉลองครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรสเปน ณ โรงแรม Eastin Grand Sathorn Bangkok

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรสเปน ณ โรงแรม Eastin Grand Sathorn Bangkok ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงแรกของกิจกรรมเป็นการบรรยายโดยวิทยากรเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย – สเปน และมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อความร่วมมือในอนาคตระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของไทยและสเปน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ