คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) ประจำปีพ.ศ. 2540 และคู่สมรสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือการมอบผลงาน ชื่อ วิถีแห่งธรรมหมายเลข 1 ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) ประจำปีพ.ศ. 2540 และคู่สมรสเข้าเยี่ยมคารวะนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือการมอบผลงาน ชื่อ วิถีแห่งธรรมหมายเลข 1 ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้พัฒนางานศิลปะร่วมสมัยของประเทศและเป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์