ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ (จังหวัดนครราชสีมา) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ (จังหวัดนครราชสีมา) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 โดยมี ผู้บริหารของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์