คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุม ระเบียบวาระจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. – 14.00 น. ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุม ระเบียบวาระจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อพิจารณา ทบทวนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ