คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม “การประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year)”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม “การประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year)” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวสุนทรพจน์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

แชร์